Velkommen til det Konservative folkeparti i Nordfyns kommune

Her på siden kan du læse om vores lokalpolitiske arbejde, herunder vores mærkesager og politiske visioner. Du kan også læse mere om personerne bag Konservative på Nordfyn og hvordan du kan engagere dig.

Seneste Facebook opslag

Konservative i Nordfyns Kommune

3 weeks 2 days ago

Så fik vi i dag overrakt præmien til den første heldige vinder af vores løbende konkurrencer frem til kommunalvalget - Gavekort på 250 kr. til

Konservative i Nordfyns Kommune

1 month 1 week ago

Konservative i Nordfyns Kommune

1 month 2 weeks ago

Deltag i konkurrence og vind gavekort til de nordfynske butikker på 250 kr! I den kommende periode frem til kommunalvalget kan du løbende deltage i

SPIDSKANDIDAT KV21

Til vores generalforsamling torsdag d. 23. januar 2020 blev Anders Thingholm valgt som vores spidskandidat til det kommende kommunalvalg, der venter i november 2021. Øvrige kandidater og opstillingsliste vedtages i forbindelse med næste generalforsamling i 2021.

 

Hvem er Anders Thingholm?

Anders Thingholm er 37 år, og han har boet i Nordfyns Kommune (Morud), lige siden han var helt lille. Ved siden af sit politiske arbejde arbejder han som afdelingsleder på en af kommunens skoler (Havrehedskolen) – dette har han gjort lige siden 2014, hvor han inden da også havde arbejdet som lærer fra 2007. Han har siden 2008 været gift med Tina Thingholm, og de har sammen tre børn: Marcus (14 år), Lærke (11 år) og William (9 år).

 

Du kan følge eller læse mere om Anders Thingholm på hans FaceBook profil.

VI ARBEJDER FOR

En grøn generationskontrakt

Stærkt erhvervsliv, Stærke bymidter, Et stærkt landdistrikt

Den gode start på livet – håb for fremtiden

Det sunde, aktive og værdige liv

Ansvar og den sunde fornuft

HVAD VIL VI?

  • CO2-neutralt Nordfyn i 2030

 

  • Borgere, Kommune og Virksomheder i tæt grønt partnerskab

 

  • Positiv indstilling, de positive incitamenter skal fremmes over for vores klimaudfordringer.

 

  • Vi skal handle, men ikke ud fra fornemmelse af panik eller dommedagsprofetier

 

  • Mere vild natur på Nordfyn, fremme af biodiversitet

 

  • Tættere grønt samarbejde med øvrige fynske kommuner

 

  • Øget indsats omkring henkastet affald

Indsatser på området for klima, miljø og natur er meget vigtige prioriteringer for Det Konservative Folkeparti. Hver især er det grønne områder, der kræver hvert sit fokus, men som også tæt forbundne.

 

I denne periode har vi i den grad sat fokus på de grønne indsatser, der bl.a. har medført, at Nordfyns Kommune har fået sin første deciderede ”Naturpolitik”, og med budget 2020 var det i budgetforliget altafgørende for os, at der var ambition om en ny politik for ”Klima og Miljø” – det blev virkelighed.

 

Både med de globale, nationale mål for reduktionen af CO2 og ”Den grønne Vision for Fyn”, står vi som kommune over for en kæmpe grøn indsats, som vi i Det Konservative Folkeparti føler os meget forpligtet på. Det skylder vi vores børn, børnebørn og de kommende generationer. Vi tager med andre ord ”generationskontrakten” alvorligt. Generationskontrakten er det bånd af ansvar, der løber fra vores forfædre, til os i dag, og videre til vores børn og børnebørn – det er et løfte, der også her på Nordfyn, forpligter os til at efterlade en verden i god stand.

Hvad vil det sige at være konservativ?

Forandre for at bevare

Det er noget særligt at være konservativ – ikke bare her på Nordfyn. Vi lever i en tid med markante ændringer i vores samfund, fx når vi taler klima, demografi, sundhed eller sikkerhed. Nogle kan have den opfattelse, at vi konservative er ”bange” for forandringer i samfundet, men sådan er virkeligheden bestemt ikke. Med de store forandringer, som vi står over for i vores samfund, og som præger og vil komme til at præge den enkelte borgers hverdag i vores kommune, så er der i den grad brug for konservative. Vi er ikke bange for forandringer eller udfordringer, men de skal mødes med ansvarlighed, og hvor vi bibeholder det værdifulde i det eksisterende. Som konservativ handler vi i tide, så forandringerne og udfordringerne, vi oplever, ikke risikerer at ødelægge det værdifulde, som vi har i dag. Vi vil heller ikke risikere, at manglende handling i vores generation kan føre til, at kommende generationer kommer til at bøde for vores manglende ansvar. Som konservativ føler vi os med andre ord forpligtet på ”Generationskontrakten”. 

Fædreland og den enkeltes ansvar

I Det Konservative Folkeparti holder vi af vores fædreland og det nære Danmark, det nære Nordfyn. Det, vi ser, når vi kigger ud af vores vinduer, vores lokalsamfund, som vores verden drejer sig omkring. Det skal vi passe på og ikke gå på kompromis med. Som individer har vi et stort ansvar for at bidrage og yde dét til samfundet, som vi hver især kan. Udfordringer i vores samfund, om det drejer sig om klima, sundhed eller uddannelse, kræver først og fremmest politisk ansvarlighed og handling, men det kan aldrig fritage det enkelte menneske fra ansvar. Der er meget, som vi altid selv kan gøre eller bidrage med, have indflydelse på – dét ansvar er vi som konservative meget forpligtet på. I Danmark, og her på Nordfyn, har vi det godt, sammenlignet med fx levestandarden i mange andre af verdens lande. Vi har gode muligheder for at være i arbejde, tjene vores egne penge og på den baggrund bidrage til den fælles velfærd – der er desværre nogen, hvor livet af den eller anden årsag har været svært. Som konservativ er vi meget at optagede af at tage hånd om de personer, der i vores samfund har det allersværest, og som ikke selv har mulighed for at skabe og sikre en ordentlig tilværelse. Det er et moralsk ansvar.

Erhvervsvenlighed

Ikke blot her i Nordfyns kommune, men i hele Danmark, er der mange stærke og sunde virksomheder, der hver dag er med til at ”hjulene i gang”, og som sikrer arbejdspladser og udvikling. I Det Konservative Folkeparti er vi erhvervsvenlige, da vores virksomheder har en meget vigtig rolle, og som kommune er det meget vigtigt, at vi konstant er i dialog med vores virksomheder i forhold til hvad vi kan gøre bedre og sørge for, at de har et sikkert og ordentligt grundlag til at drive deres virksomhed. 

Forebyggelse – vejen til det gode liv

Der skal ikke være nogen tvivl om, at vi som konservative er meget optagede af, at børn, unge, familien, vores ældre skal have mulighed for at have et godt liv – hvor vi især kan være ”herre over vores eget liv”. Dannelsesidealet er vigtigt for os konservative. Fra de første år i vores liv skal vi have en ordentlig ballast, der gør, at vi menneskeligt som fagligt har mulighed for at stræbe efter dét gode liv. Det er helt afgørende, at vores børn sikres læring og trivsel i vores grundskole, så de både socialt og med solide faglige kundskaber og færdigheder i ”bagagen” kan bidrage og være en aktiv del af vores samfund. Jo mere vi kan sørge for dette i de yngre år af et barns liv, jo bedre – som konservativ vil vi være i god tid, vi vil forebygge frem for kun at handle, når det er for sent. Det gælder på alle områder, fra vores yngste til vores ældre.

På samme vis er det afgørende, at familien har de bedste vilkår for en tryg og sikker hverdag. Familiens følelse af tryghed, med alle de forskellige udtryk den har i vores tid, er afgørende for den sammenhængskraft, som vi skal sørge for i vores samfund, her i vores kommune. Vores ældre skal vi i den grad også tage hånd om og sørge for, at de, efter selv at have bidraget, ydet deres, kan leve et værdigt og godt liv – det kommer ikke af sig selv, og det kræver en klar prioritering.