Velkommen til det Konservative folkeparti i Nordfyns kommune

Her på siden kan du læse om vores lokalpolitiske arbejde, herunder vores mærkesager og politiske visioner. Du kan også læse mere om personerne bag Konservative på Nordfyn og hvordan du kan engagere dig.

Invitation TIL Grundlovsmøde

Seneste Facebook opslag

Konservative i Nordfyns Kommune

11 hours 3 minutes ago

Vigtige beslutninger venter her i februar måned …

Konservative i Nordfyns Kommune

1 month 1 week ago

Konservative i Nordfyns Kommune

2 months 3 days ago

fyens.dk/artikel/skoledebat-det-er-for-ensporet-og-personfikseret

Hvad vil det sige at være konservativ?

Forandre for at bevare

Det er noget særligt at være konservativ – ikke bare her på Nordfyn. Vi lever i en tid med markante ændringer i vores samfund, fx når vi taler klima, demografi, sundhed eller sikkerhed. Nogle kan have den opfattelse, at vi konservative er ”bange” for forandringer i samfundet, men sådan er virkeligheden bestemt ikke. Med de store forandringer, som vi står over for i vores samfund, og som præger og vil komme til at præge den enkelte borgers hverdag i vores kommune, så er der i den grad brug for konservative. Vi er ikke bange for forandringer eller udfordringer, men de skal mødes med ansvarlighed, og hvor vi bibeholder det værdifulde i det eksisterende. Som konservativ handler vi i tide, så forandringerne og udfordringerne, vi oplever, ikke risikerer at ødelægge det værdifulde, som vi har i dag. Vi vil heller ikke risikere, at manglende handling i vores generation kan føre til, at kommende generationer kommer til at bøde for vores manglende ansvar. Som konservativ føler vi os med andre ord forpligtet på ”Generationskontrakten”. 

Fædreland og den enkeltes ansvar

I Det Konservative Folkeparti holder vi af vores fædreland og det nære Danmark, det nære Nordfyn. Det, vi ser, når vi kigger ud af vores vinduer, vores lokalsamfund, som vores verden drejer sig omkring. Det skal vi passe på og ikke gå på kompromis med. Som individer har vi et stort ansvar for at bidrage og yde dét til samfundet, som vi hver især kan. Udfordringer i vores samfund, om det drejer sig om klima, sundhed eller uddannelse, kræver først og fremmest politisk ansvarlighed og handling, men det kan aldrig fritage det enkelte menneske fra ansvar. Der er meget, som vi altid selv kan gøre eller bidrage med, have indflydelse på – dét ansvar er vi som konservative meget forpligtet på. I Danmark, og her på Nordfyn, har vi det godt, sammenlignet med fx levestandarden i mange andre af verdens lande. Vi har gode muligheder for at være i arbejde, tjene vores egne penge og på den baggrund bidrage til den fælles velfærd – der er desværre nogen, hvor livet af den eller anden årsag har været svært. Som konservativ er vi meget at optagede af at tage hånd om de personer, der i vores samfund har det allersværest, og som ikke selv har mulighed for at skabe og sikre en ordentlig tilværelse. Det er et moralsk ansvar.

Erhvervsvenlighed

Ikke blot her i Nordfyns kommune, men i hele Danmark, er der mange stærke og sunde virksomheder, der hver dag er med til at ”hjulene i gang”, og som sikrer arbejdspladser og udvikling. I Det Konservative Folkeparti er vi erhvervsvenlige, da vores virksomheder har en meget vigtig rolle, og som kommune er det meget vigtigt, at vi konstant er i dialog med vores virksomheder i forhold til hvad vi kan gøre bedre og sørge for, at de har et sikkert og ordentligt grundlag til at drive deres virksomhed. 

Forebyggelse – vejen til det gode liv

Der skal ikke være nogen tvivl om, at vi som konservative er meget optagede af, at børn, unge, familien, vores ældre skal have mulighed for at have et godt liv – hvor vi især kan være ”herre over vores eget liv”. Dannelsesidealet er vigtigt for os konservative. Fra de første år i vores liv skal vi have en ordentlig ballast, der gør, at vi menneskeligt som fagligt har mulighed for at stræbe efter dét gode liv. Det er helt afgørende, at vores børn sikres læring og trivsel i vores grundskole, så de både socialt og med solide faglige kundskaber og færdigheder i ”bagagen” kan bidrage og være en aktiv del af vores samfund. Jo mere vi kan sørge for dette i de yngre år af et barns liv, jo bedre – som konservativ vil vi være i god tid, vi vil forebygge frem for kun at handle, når det er for sent. Det gælder på alle områder, fra vores yngste til vores ældre.

På samme vis er det afgørende, at familien har de bedste vilkår for en tryg og sikker hverdag. Familiens følelse af tryghed, med alle de forskellige udtryk den har i vores tid, er afgørende for den sammenhængskraft, som vi skal sørge for i vores samfund, her i vores kommune. Vores ældre skal vi i den grad også tage hånd om og sørge for, at de, efter selv at have bidraget, ydet deres, kan leve et værdigt og godt liv – det kommer ikke af sig selv, og det kræver en klar prioritering.