C i kommunalbestyrelsen

Viceborgmester.

Formand for Teknik&miljø.

Medlem af økonomiudvalget.

Valgt første gang i 2017.

Medlem af Erhverv-Kultur og Fritidsudvalget.

Valgt første gang i 2021.