C i kommunalbestyrelsen

På nuværende tidspunkt er Det Konservative Folkeparti i Nordfyn repræsenteret med ét medlem i kommunalbestyrelsen ud af de 25 pladser. Anders Thingholm blev valgt ind ved kommunalvalget i 2017. Han er derudover Formand for Teknik- og Miljøudvalget og er også medlem af Økonomiudvalget sammen med de 4 øvrige partier.