DEN GODE START PÅ LIVET – HÅB FOR FREMTIDEN

Nordfyns kommune skal kunne tiltrække de bedste lærere og pædagoger

Vi skal have en endnu større andel af reelt uddannet pædagogisk personale

Vi skal have en endnu stærkere ”rød tråd” i vores børns overgang fra dagtilbuddet til skole.

Der skal skrues op for den faglige indsats i vores folkeskoler – både omkring elevens trivsel, men også i de grundlæggende fag som dansk og matematik.

Sygefraværet hos vores pædagogiske personale er for højt sammenlignet med landets øvrige kommuner – det kræver en særlig indsats og opmærksomhed.

Forebyggende indsatser, pædagogisk faglighed og en bæredygtig struktur for vores skoler- og dagtilbud skal danne grundlaget for vores indsatser på børn- og ungeområdet.

Det er for enhver kommune i Danmark helt afgørende, at vores børn og unge får den bedste start på livet, og at de rustes til en fremtid, hvor de gennem uddannelse og en aktiv rolle på arbejdsmarkedet kan tage vare på sig selv. For Det Konservative Folkeparti er det helt afgørende, både når vi taler området for dagtilbud og skole, at vi har det nødvendige og kvalificerede personale omkring vores børn.

Det sikrer vi bl.a. ved at sørge for ordentlige arbejdsforhold, holde fast i vores minimumsnormeringer, holde undervisningstimetallet for lærerne i ro og ikke mindst sikre en stærk og nærværende ledelseskultur.

I Det Konservative Folkeparti er vi kritiske over for den udvikling, der nu snart gennem mange år har præget det nordfynske skoleområde.

Er det fx godt nok, at Nordfyns Kommune placerer sig på en plads som nr. 75 blandt de øvrige danske kommuner, når det kommer til andelen af elever, der forlader folkeskolen med min. ”02” i dansk og matematik?

Nej, det er absolut ikke godt nok – vi bør og skal kunne gøre det langt bedre.

 

Lad os få vores elever til at ligge i den bedste fjerdedel og ikke den nederste fjerdedel!

Det betyder bestemt ikke, at vi ønsker at lukke den ene og den anden af vores skoler, men vi ønsker en bæredygtig struktur for vores skoler, der ikke kun baserer sig på økonomien gennem regnearket, men som rent faktisk vægter pædagogikken omkring vores elevers mulighed for læring og trivsel. Lige nu går vi en fremtid i møde med øget sammenlæsning af klasser – kan vi ikke gøre det bedre? Vi skal have kvalitet, og vores børn skal kunne spejle sig og udvikle sig med deres jævnaldrende på en ordentlig måde. 

  

I de seneste budgetaftaler, ikke mindst for 2021, har vi i Det Konservative Folkeparti ønsket at tilpasse vores ressourcetildeling til skolerne, så den følger elevtallet på de enkelte skoler. I Det Konservative Folkeparti har vi forsøgt at starte en debat omkring skolestrukturen i vores kommune – med det faldende elevtal i nogle skoledistrikter bør det for enhver kommunalbestyrelse være et klart opmærksomhedspunkt.