ANSVAR OG DEN SUNDE FORNUFT

KOMMUNENS BUDGET SKAL VÆRE I BALANCE MED EN STÆRK LØBENDE LIKVIDITET.

SØRGE FOR DEN FORTSATTE GÆLDAFVIKLING, SÅ NORDFYNS KOMMUNE INDEN FOR FÅ ÅR ER GÆLDSFRI.

SKATTEN SKAL SOM MINIMUM HOLDES I RO, MEN VI ER ÅBNE FOR OGSÅ AT SÆNKE SKATTEN.

BESKÆFTIGELSEN SKAL VÆRE SÅ HØJ SOM MULIG, OG DET FÅR VI KUN MED EN STÆRK STRATEGI FOR BESKÆFTIGELSEN, DER BÅDE TÆNKER FOREBYGGENDE, LANGSIGTET OG ER ERHVERVSVENLIG.

FOREBYGGELSE SKAL TVÆRGÅENDE PRIORITERES I KOMMUNENS INDSATSER OG STRATEGIER – HVAD VI MED FORNUFT KAN TAGE HØJDE FOR, DET SKAL VI TAGE HØJDE FOR.

ARBEJDE FOR SOLIDE OG MÅLRETTEDE INVESTERINGER, DER KAN VÆRE MED TIL AT SKABE VÆKST OG ATTRAKTIVE MULIGHEDER OG TILBUD I VORES KOMMUNE.

Nordfyns kommune er en af de kommuner i landet, der har den laveste gæld. Kommunens gældsafvikling har været en klar prioritering for Det Konservative Folkeparti og vil fortsat være det. Det er i det hele taget sund fornuft for os i Det Konservative Folkeparti, at vi ikke bruger flere penge, end vi har, og det er også den grundlæggende tankegang og forudsætning, som vi hvert år går til budgetforhandlingerne med – kommunens budget skal være i balance, og vi skal finde pengene, før vi kan bruge dem.

Der er ingen tvivl om, at vi som kommune står i og står over for store udfordringer. Heldigvis lever vores ældre endnu længere, og det kræver et skarpt demografisk fokus de kommende mange år. I 2030 vil vi have ca. 1000 flere borgere end nu, der er i aldersgruppen 80+ – Det er et væsentligt tal ud af en befolkning på godt 30.000. Det skal være en ”rettesnor”, og med rettidig omhu er vi, ikke mindst i kommunens budget, nødt til at tage ansvar for det i vores prioriteringer.

For Det Konservative Folkeparti er det ”hjerteblod”, at alle dem, der kan klare sig selv, de skal klare sig selv – Alle er bedst tjent med at have et arbejde og dermed bidrage til den ”fælles kasse”, som kan sikre, at vi kan støtte dem, der har det reelle behov. Det er ikke godt nok og simpelthen for dyrt, at vi fortsat stadig har mange unge, der ikke kommer igennem et tilstrækkeligt uddannelsesforløb.

Udvikling og vækst kommer ikke af sig selv. Det er helt afgørende, at Nordfyns Kommune fortsat tør investere i sine hovedbyer og i vores landdistrikt. Vi skal være skarpe og målrettet på de vækstpotentialer, som vi har vores kommune – Det er disse, som i de kommende år kan være med til at sørge for, at vi har en sund og bæredygtig økonomi.