STÆRKT ERHVERVSLIV, STÆRKE BYMIDTER, ET STÆRKT LANDDISTRIKT

Udvikle indsatser, der sikrer, at Nordfyns Kommune fortsat er en stærk og erhvervsvenlig kommune.

Vi skal være som kommune og politikere være i tæt og løbende dialog med vores erhvervsliv, vores handelstandsforeninger og lokalråd.

Vores budgetter skal klart signalere, at vi vægter og prioriterer både vores bymidter og landdistrikt i balance.

Øget bosætning kommer ikke af sig selv. Vores virksomheder, handelsliv og lokalråd skal have en endnu stærkere, fælles fortælling om dette.

Turismen er essentiel for vores kommune. Den skal være bæredygtig, og NEET er en vigtig medspiller for vores kommune, der fortsat vil kræve økonomisk prioritering.

Det Konservative Folkeparti er et erhvervsvenligt parti. Hvis vi skal sikre, at der er penge og overskud til den fælles velfærd, så kræver det, at vores virksomheder og forretninger rundt om i kommunen har de bedst mulige vilkår – det er her arbejdspladserne ligger, og det er her, pengene skal tjenes.

Heldigvis har Nordfyns Kommune gennem de seneste år ligget flot i forhold til målinger på erhvervsvenlighed – dét spor skal vi fortsat prioritere. Vi skal som kommune være i tæt dialog med vores erhvervsliv, være tæt på deres behov og udfordringer, og vi skal levere effektivt i vores sagsbehandlinger. NEET (Nordfyns Erhverv og Turisme) er en meget vigtig partner for Nordfyns Kommune, som vi fortsat skal prioritere med midler fra vores budget. Indsatsen i NEET bliver tit talt ned af venstrefløjens partier og Dansk Folkeparti, men NEET er værdifuld med alle de flotte og store arrangementer, som vi har lykkes med at få til Nordfyn. Ikke mindst NEETs indsatser omkring vores turisme i kommunen viser deres berettigelse – vores besøg fra turister og belægningen i vores sommerhusområder har haft rekordår i både 2019 og 2020! Det kommer altså ikke af sig selv.

De 4 hovedbyer i Nordfyns Kommune er også centrale, når det kommer til at understøtte vores erhvervs- og handelsliv. I Det Konservative Folkeparti arbejder vi for stærke og attraktive bymidter, der kan samle folk i flotte og rekreative rammer. Hvis vi skal have turister til at besøge os, så skal der også være noget at komme for. Både Otterup, Bogense, Søndersø og Morud har hver sine muligheder og udviklingspotentiale – det skal vi politisk være tæt på og prioritere mest muligt.

Ved siden af vores hovedbyer, men også sammen med, så er vores store landdistrikt et kæmpe aktiv for vores kommune. Vi brander os som kommune på naturen og alle de fantastiske områder, som vi har adgang til i vores landdistrikt. Landdistriktsrådet står for et kæmpe arbejde, og samarbejdet med Nordfyns Kommune er i den grad noget, som Det Konservative Folkeparti vil prioritere. Sammen kan vi finde mange nye og spændende løsninger, som lokale ildsjæle og fællesskaber i den grad har fundet og vist frem for at tiltrække flere beboere eller turister til vores kommune. Det er guld værd. Hvad enten det handler om at være tæt på eller i løbende dialog med vores erhvervsdrivende, handelstandsforeninger eller lokalråd, så kræver det politikere, der søger og prioriterer det – disse politikere finder du i Det Konservative Folkepart!