Vores Politik

DEN GODE START PÅ LIVET – HÅB FOR FREMTIDEN

Nordfyns kommune skal kunne tiltrække de bedste lærere og pædagoger

Vi skal have en endnu større andel af reelt uddannet pædagogisk personale

Vi skal have en endnu stærkere ”rød tråd” i vores børns overgang fra dagtilbuddet til skole.

Der skal skrues op for den faglige indsats i vores folkeskoler – både omkring elevens trivsel, men også i de grundlæggende fag som dansk og matematik.

Sygefraværet hos vores pædagogiske personale er for højt sammenlignet med landets øvrige kommuner – det kræver en særlig indsats og opmærksomhed.

Forebyggende indsatser, pædagogisk faglighed og en bæredygtig struktur for vores skoler- og dagtilbud skal danne grundlaget for vores indsatser på børn- og ungeområdet.

Det er for enhver kommune i Danmark helt afgørende, at vores børn og unge får den bedste start på livet, og at de rustes til en fremtid, hvor de gennem uddannelse og en aktiv rolle på arbejdsmarkedet kan tage vare på sig selv. For Det Konservative Folkeparti er det helt afgørende, både når vi taler området for dagtilbud og skole, at vi har det nødvendige og kvalificerede personale omkring vores børn.

 

Det sikrer vi bl.a. ved at sørge for ordentlige arbejdsforhold, holde fast i vores minimumsnormeringer, holde undervisningstimetallet for lærerne i ro og ikke mindst sikre en stærk og nærværende ledelseskultur.

I Det Konservative Folkeparti er vi kritiske over for den udvikling, der nu snart gennem mange år har præget det nordfynske skoleområde.

 

Er det fx godt nok, at Nordfyns Kommune placerer sig på en plads som nr. 75 blandt de øvrige danske kommuner, når det kommer til andelen af elever, der forlader folkeskolen med min. ”02” i dansk og matematik?

Nej, det er absolut ikke godt nok – vi bør og skal kunne gøre det langt bedre.

 

Lad os få vores elever til at ligge i den bedste fjerdedel og ikke den nederste fjerdedel!

 

Det betyder bestemt ikke, at vi ønsker at lukke den ene og den anden af vores skoler, men vi ønsker en bæredygtig struktur for vores skoler, der ikke kun baserer sig på økonomien gennem regnearket, men som rent faktisk vægter pædagogikken omkring vores elevers mulighed for læring og trivsel. Lige nu går vi en fremtid i møde med øget sammenlæsning af klasser – kan vi ikke gøre det bedre? Vi skal have kvalitet, og vores børn skal kunne spejle sig og udvikle sig med deres jævnaldrende på en ordentlig måde. 

 

I de seneste budgetaftaler, ikke mindst for 2021, har vi i Det Konservative Folkeparti ønsket at tilpasse vores ressourcetildeling til skolerne, så den følger elevtallet på de enkelte skoler. I Det Konservative Folkeparti har vi forsøgt at starte en debat omkring skolestrukturen i vores kommune – med det faldende elevtal i nogle skoledistrikter bør det for enhver kommunalbestyrelse være et klart opmærksomhedspunkt.

STÆRKT ERHVERVSLIV, STÆRKE BYMIDTER, ET STÆRKT LANDDISTRIKT

Udvikle indsatser, der sikrer, at Nordfyns Kommune fortsat er en stærk og erhvervsvenlig kommune.

Vi skal være som kommune og politikere være i tæt og løbende dialog med vores erhvervsliv, vores handelstandsforeninger og lokalråd.

Vores budgetter skal klart signalere, at vi vægter og prioriterer både vores bymidter og landdistrikt i balance.

Øget bosætning kommer ikke af sig selv. Vores virksomheder, handelsliv og lokalråd skal have en endnu stærkere, fælles fortælling om dette.

Turismen er essentiel for vores kommune. Den skal være bæredygtig, og NEET er en vigtig medspiller for vores kommune, der fortsat vil kræve økonomisk prioritering.

Det Konservative Folkeparti er et erhvervsvenligt parti. Hvis vi skal sikre, at der er penge og overskud til den fælles velfærd, så kræver det, at vores virksomheder og forretninger rundt om i kommunen har de bedst mulige vilkår – det er her arbejdspladserne ligger, og det er her, pengene skal tjenes.

Heldigvis har Nordfyns Kommune gennem de seneste år ligget flot i forhold til målinger på erhvervsvenlighed – dét spor skal vi fortsat prioritere. Vi skal som kommune være i tæt dialog med vores erhvervsliv, være tæt på deres behov og udfordringer, og vi skal levere effektivt i vores sagsbehandlinger. NEET (Nordfyns Erhverv og Turisme) er en meget vigtig partner for Nordfyns Kommune, som vi fortsat skal prioritere med midler fra vores budget. Indsatsen i NEET bliver tit talt ned af venstrefløjens partier og Dansk Folkeparti, men NEET er værdifuld med alle de flotte og store arrangementer, som vi har lykkes med at få til Nordfyn. Ikke mindst NEETs indsatser omkring vores turisme i kommunen viser deres berettigelse – vores besøg fra turister og belægningen i vores sommerhusområder har haft rekordår i både 2019 og 2020! Det kommer altså ikke af sig selv.

 

De 4 hovedbyer i Nordfyns Kommune er også centrale, når det kommer til at understøtte vores erhvervs- og handelsliv. I Det Konservative Folkeparti arbejder vi for stærke og attraktive bymidter, der kan samle folk i flotte og rekreative rammer. Hvis vi skal have turister til at besøge os, så skal der også være noget at komme for. Både Otterup, Bogense, Søndersø og Morud har hver sine muligheder og udviklingspotentiale – det skal vi politisk være tæt på og prioritere mest muligt.

Ved siden af vores hovedbyer, men også sammen med, så er vores store landdistrikt et kæmpe aktiv for vores kommune. Vi brander os som kommune på naturen og alle de fantastiske områder, som vi har adgang til i vores landdistrikt. Landdistriktsrådet står for et kæmpe arbejde, og samarbejdet med Nordfyns Kommune er i den grad noget, som Det Konservative Folkeparti vil prioritere. Sammen kan vi finde mange nye og spændende løsninger, som lokale ildsjæle og fællesskaber i den grad har fundet og vist frem for at tiltrække flere beboere eller turister til vores kommune. Det er guld værd. Hvad enten det handler om at være tæt på eller i løbende dialog med vores erhvervsdrivende, handelstandsforeninger eller lokalråd, så kræver det politikere, der søger og prioriterer det – disse politikere finder du i Det Konservative Folkepart!    

Ansvar og den sunde fornuft

Kommunens budget skal være i balance med en stærk løbende likviditet.

Sørge for den fortsatte gældafvikling, så Nordfyns Kommune inden for få år er gældsfri.

Skatten skal som minimum holdes i ro, men vi er åbne for også at sænke skatten.

Beskæftigelsen skal være så høj som mulig, og det får vi kun med en stærk strategi for beskæftigelsen, der både tænker forebyggende, langsigtet og er erhvervsvenlig.

Forebyggelse skal tværgående prioriteres i kommunens indsatser og strategier – Hvad vi med fornuft kan tage højde for, det skal vi tage højde for.

Arbejde for solide og målrettede investeringer, der kan være med til at skabe vækst og attraktive muligheder og tilbud i vores kommune.

Nordfyns kommune er en af de kommuner i landet, der har den laveste gæld. Kommunens gældsafvikling har været en klar prioritering for Det Konservative Folkeparti og vil fortsat være det. Det er i det hele taget sund fornuft for os i Det Konservative Folkeparti, at vi ikke bruger flere penge, end vi har, og det er også den grundlæggende tankegang og forudsætning, som vi hvert år går til budgetforhandlingerne med – kommunens budget skal være i balance, og vi skal finde pengene, før vi kan bruge dem.

Der er ingen tvivl om, at vi som kommune står i og står over for store udfordringer. Heldigvis lever vores ældre endnu længere, og det kræver et skarpt demografisk fokus de kommende mange år. I 2030 vil vi have ca. 1000 flere borgere end nu, der er i aldersgruppen 80+ – Det er et væsentligt tal ud af en befolkning på godt 30.000. Det skal være en ”rettesnor”, og med rettidig omhu er vi, ikke mindst i kommunens budget, nødt til at tage ansvar for det i vores prioriteringer.

 

For Det Konservative Folkeparti er det ”hjerteblod”, at alle dem, der kan klare sig selv, de skal klare sig selv – Alle er bedst tjent med at have et arbejde og dermed bidrage til den ”fælles kasse”, som kan sikre, at vi kan støtte dem, der har det reelle behov. Det er ikke godt nok og simpelthen for dyrt, at vi fortsat stadig har mange unge, der ikke kommer igennem et tilstrækkeligt uddannelsesforløb.

Udvikling og vækst kommer ikke af sig selv. Det er helt afgørende, at Nordfyns Kommune fortsat tør investere i sine hovedbyer og i vores landdistrikt. Vi skal være skarpe og målrettet på de vækstpotentialer, som vi har vores kommune – Det er disse, som i de kommende år kan være med til at sørge for, at vi har en sund og bæredygtig økonomi.